Registrera Er domän för endast 630 kr. Vidarebefodring av URL och e-post ingår!
 

Domän Registrering

Finn Ert domän namn och registrera det hos Registrera SiTe Domän. Inga kredit kort behövs, betala med postgiro. All support på svenska.

 

Villkor WebSajt Konferensforum

WebSajt NU förbehåller sig rätten att ta bort konferenser och forum av någon anledning som inte endast är begränsad till konferenser och forum som innehåller, eller länkar till, något av det följande:

bulletInnehåll som främjar användande av narkotika och andra illegala substanser.
bulletInnehåll som främjar användande av alkohol och rökning.
bulletPorr eller länkar till dylikt.
bulletInnehåll som främjar illegala aktiviteter, rasism, "spam", mail bedrägeri, pyramidspel.
bulletWarez, Cracks, serie nummer och annat olagligt kopierat material. Inte heller länkar till dylikt.
bulletKränkande omdömen om personer och/eller personförföljelse.

WebSajt NU meddelar två varningar via email varvid konferensen tas bort in det upprepas en tredje gång. WebSajt NU förbehåller sig rätten att ensidigt avgöra huruvida innehållet faller inom de ovan angivna kategorierna.

WebSajt NU är på intet sätt ansvarig för det innehåll som uppstår inom respektive forum. WebSajt NU garanterar inte heller innehållets giltighet. Det åligger däremot respektive ordförande för varje forum att bevaka och underhålla dess forum. Alla frågor som riktas till WebSajt NU, vad gäller innehåll o.d. i forum, kommer att vidarefodras till resp. forums ordförande. Det åligger forumets ordförande att agera kontaktperson för sitt forum.

Om tillhandahållna resurser, i form av diskutrymme och bandbredd, överskrids, skall uppgradering till lämplig plan ske. Om så inte sker, avslutas det avtalade kontot. Ingen återbetalning av erlagda avgifter sker. Undantag till det sistnämnda om WebSajt NU inte kan erbjuda en plan som uppfyller de behov som krävs. Websajt NU informerar i god tid om dessa resurser överskrids.

Resurser i form av CPU utnyttjande är även de begränsade. Om dessa överskrids kommer Websajt att informera att så är fallet. Om Websajt NU inte kan erbjuda ett uppgraderingsalternativ eller om kunden inte vill uppgradera, avslutas kontot och innestående avgifter återbetalas.

 
      
WebSajt NU - WebbSupport På Svenska
Copyright © 1999 - 2002 Websajt NU. All rights reserved.
Uppdaterad: den 20 July 2002 
E-Post: info@websajt.nu