Registrera Er domän för endast 630 kr. Vidarebefodring av URL och e-post ingår!
 

Domän Registrering

Finn Ert domän namn och registrera det hos Registrera SiTe Domän. Inga kredit kort behövs, betala med postgiro. All support på svenska.

 

Villkor Gratis WebSajt Forum

WebSajt NU gör naturligtvis sitt bästa för att alla system skall fungera på ett ändamålsenligt sätt hos WebSajt NU och därmed WebSajt Forum. Vi garanterar emellertid inte att WebSajt Forum alltid är tillgänglig eller att alltid kommer att fungera på ett korrekt sätt. WebSajt Forum kan i princip när som helst tas bort. 

WebSajt NU förbehåller sig rätten att ta bort konferenser och forum av någon anledning som inte endast är begränsad till konferenser och forum som innehåller, eller länkar till, något av det följande:

bulletInnehåll som främjar användande av narkotika och andra illegala substanser.
bulletInnehåll som främjar användande av alkohol och rökning.
bulletPorr eller länkar till dylikt.
bulletInnehåll som främjar illegala aktiviteter, rasism, "spam", mail bedrägeri, pyramidspel.
bulletWarez, Cracks, serie nummer och annat olagligt kopierat material. Inte heller länkar till dylikt.
bulletKränkande omdömen om personer och/eller personförföljelse.

Finner vi på WebSajt NU detta, eller blir uppmärksammad på det, då avslutas och tas med omedelbar verkan aktuellt GRATIS/Ideell WebSajt Forum bort.  WebSajt NU förbehåller sig rätten att ensidigt avgöra huruvida innehållet faller inom de ovan angivna kategorierna.

Dagliga backuper tas på våra diskar, men WebSajt NU garanterar på intet sätt datas tillgänglighet och integritet.

WebSajt NU är på intet sätt ansvarig för det innehåll som uppstår inom respektive forum. WebSajt NU garanterar inte heller innehållets giltighet. Det åligger däremot respektive ordförande för varje forum att bevaka och underhålla dess forum. Alla frågor som riktas till WebSajt NU, vad gäller innehåll o.d. i forum, kommer att vidarefodras till resp. forums ordförande. Det åligger forumets ordförande att agera kontaktperson för sitt forum.

Om diskutrymmet överskrids, alternativt det maximala antalet artiklar, ta automatiskt de äldsta artiklarna bort.

  
      
WebSajt NU - WebbSupport På Svenska
Copyright © 1999 - 2002 Websajt NU. All rights reserved.
Uppdaterad: den 20 July 2002 
E-Post: info@websajt.nu