Registrera Er domän för endast 630 kr. Vidarebefodring av URL och e-post ingår! Home Handbok Annonsera
META taggar
Up
META taggar
Taktik
Ranking
Doorway
 

Domän Registrering

Finn Ert domän namn och registrera det hos Registrera SiTe Domän. Inga kredit kort behövs, betala med postgiro. All support på svenska.

 

horizontal rule

Handbok för att registrera Webbsidor
META Taggar

horizontal rule

 

Hur man använder META taggar

Innan vi börjar, ett klargörande:

You need a Java enabled browser!

Meta taggar är framförallt en användbar metod för att kontrollera vilken information som vissa sökmaskiner skall visa om er webbsida. Något som däremot är magiskt så är det taggen TITLE. Denna spelar en avgörande roll för er ranking hos sökmaskinerna. Dock mer om detta under ranking.

Det finns ett stort antal taggar, men på denna sida kommer vi att koncentrera oss på två:

<meta name="description" 
content="Skriv en beskrivning på ca 128 ord, max 1024 tecken.">

<meta name="keywords" 
content="Skriv viktiga nyckelord, max 128 st, max 1024 tecken.">

Observera att varje meta tagg skall stå på _en_ (1) rad, inte på två som av utrymmesskäl skrivits ovan.

Vi erbjuder ett verktyg som skapar alla relevanta taggar, WebSajt Meta Tag NU. Denna är gratis så tveka inte att använda det.

horizontal rule

Meta taggar kan också hjälpa till med att beskriva nyckelord som ni tycker är relevant för er webbsida och ge den beskrivning av webbsidan som ni tycker är relevant. Att använda meta taggar innebär inte per definition att er sida får en bättre ranking hos sökmaskinerna.

Söktjänsterna kan hantera meta taggarna på fyra olika sätt: 

Ignorera dem
Söktjänsten läser överhuvudtaget inte meta taggarna.
Läser dem
Söktjänsten läser meta taggarna, men använder dem bara passivt. T.ex. kan meta description taggen användas på söktjänstens resultatsida för att beskriva er webbsida. Nedan beskrivs det mer utförligt.
Indexerar dem
Söktjänsten läser taggarna på samma sätt som den läser brödtexten och indexerar taggarna på samma sätt. Detta är mycket viktigt då man kan använda taggarna för att få en viktiga nyckelord som annars inte finns med i brödtexten. Ett nyckelord som finns i taggarna anses dock av söktjänsten vara lika viktig som ett sökord som finns i brödtexten. De behandlas lika således.
Förbättrar ranking (Bost)
Söktjänsten indexerar taggarna, men anser att de nyckelord som finns där är ännu viktigare än de som finns i brödtexten. I detta fall är det extremt viktigt att rätt nyckelord finns i taggarna. Det blir dock färre och färre söktjänster som fungerar på detta sätt eftersom resultatet kan bli mycket missvisande.

Tabellen nedan sammanfattar hur de viktigaste söktjänsterna hanterar meta taggar.

Sammanfattning av de viktigaste söktjänsterna. Ej innebär att söktjänsten inte läser taggen, Läs att den bara läser, index att de indexeras och till sist Bost att ranking förbättras. Se ovan i artikeln för utförlig förklaring.

Sökmaskin AltaVista All the Web Google
Meta Decription Index Index Ej
Meta Keywords Index Ej Ej

Description taggen ger en beskrivning av er webbsida. Denna beskrivning kan då sökmaskinen använda när den presenterar er webbsida, d.v.s. sökmaskinen läser er description tagg och använder den passivt. Er ranking påverkas inte. Sökmaskinen kan även använda er description tagg aktivt genom att indexera den. Det innebär att sökmaskinen kontrollerar om den finner de sökta orden i description taggen och finner den de sökta orden där, då anser den att er sida är relevant.

Med keywords taggen anger ni vilka nyckelord ni tycker är relevanta för er sida. Vissa sökmaskiner struntar i detta och läser genom er webbsida för att skaffa sig en egen uppfattning om vilka nyckelord som är relevanta. Andra sökmaskiner tycker det är viktigt att de sökta nyckelorden finns med i er keywords tagg och premierar er sida.

Låt oss anta att ni har en webbsida utan meta taggar. Er titel är Min Värld, och på den första raden på er sida står det Välkommen Till Min Värld. Resten av sidan består av en helt fantastisk bild av ett frimärke. Sökmaskiner som indexerar er webbsida kommer att presentera den på detta sättet:

Min Värld
Välkommen Till Min Värld

Vem skulle vara intresserad av att klicka sig vidare till er sida med denna beskrivning? Antag att ert största intresse är frimärken och att ni dessutom är mycket kunnig inom området. Er webbplats är därför full med information som är av största intresse för filatelister. Här kan era besökare få information om priser, frimärken till salu, olika frimärkens bakgrund o.s.v. Vi skall nu använda Meta taggar för att förmedla detta innehåll till sökmaskinerna. Meta taggar placeras inom HEAD taggen:

<HEAD>
<TITLE>Min Värld</TITLE>
<META name="description" content="Allt ni behöver veta om frimärken, från priser till olika frimärkens bakgrund.">
<META name="keywords" content="frimärken, frimärkssamlare, frimärks samling, priser, frimärken till salu, frimärkens historia">
</HEAD>

Med dessa taggar kommer nu sökmaskinerna att beskriva er webbsida såsom följer:

Min Värld
All ni behöver veta om frimärken, från priser till olika frimärkens bakgrund.

Lägg märke till att denna beskrivning är densamma som det som anges inom Meta description taggen. På detta sätt kan ni kontrollera på vilket sätt sökmaskinerna presenterar er webbsida. Oerhört mycket viktigare är att er TITLE tagg också den beskriver er webbplats:

<HEAD>
<TITLE>En filatelists värld</TITLE>
<META name="description" content="Allt ni behöver veta om frimärken, från priser till olika frimärkens bakgrund.">
<META name="keywords" content="frimärken, frimärkssamlare, frimärks samling, priser, frimärken till salu, frimärkens historia">
</HEAD>

Er webbsida kommer då att presenteras som:

En filatelists värld
All ni behöver veta om frimärken, från priser till olika frimärkens bakgrund.

Finns det någon seriös frimärkssamlare som kan motstå detta?

horizontal rule

Alla sökmaskiner läser TITLE taggen, men alla läser emellertid inte Meta description taggar. Vi har följande tre scenarior:

  1. Sökmaskinen läser överhuvudtaget inte Meta description taggen. Sökmaskinen plockar ett antal ord i början av webbsidan och använder dessa som beskrivning av webbsidan.
  2. Sökmaskinen läser Meta description taggen och använder den endast till att beskriva webbsidan.
  3. Sökmaskinen använder Meta description taggen för beskrivning men också för att indexera den med avseende på de sökord som använts vid sökningen. Detta innebär att ju fler sökord som finns i Meta description taggen desto mer relevant blir webbsidan, dess ranking ökar således.

Utöver Meta taggen finns KEYWORDS taggen. I denna anger ni de nyckelord (sökord) som ni tycker är relevanta för er webbsida. Om någon söker efter "frimärkssamling" och denna fras inte finns med på er sida, i er brödtext, då finns det ingen möjlighet att just er sida presenteras vid en sökning. En lösning på detta är just att ange detta sökord i Meta keywords taggen. Denna tagg skall alltså främst användas för att komplettera er sida med nyckelord som är relevanta, men av någon anledning inte finns med i brödtexten.

Skall ni då använda er av olika variationer av era nyckelord? T.ex.:

frimärken till salu, frimärken till försäljning, frimärken köpes

Svaret på denna fråga är inte helt enkel. Anger ni ett nyckelord för många gånger kan sökmaskinen uppfatta det som ett försök att lura den, vad som kallas "spam". Er sida kommer då att få en mycket låg ranking. En grundregel är att ett nyckelord inte skall anges mer än 7 gånger i en taggen keywords. I exemplet ovan anges "frimärken" tre gånger. Att de separeras med ett komma-tecken spelar ingen roll. Olika sökmaskiner har emellertid olika kriteria för vad de räknar som "spam". I regel behöver ni dock inte oroa dig så mycket över detta så länge som ni inte försöker överdriva vissa nyckelord utan att ni helt enkelt bara försöker beskriva sidan så relevant som möjligt. Använd många synonymer för ert nyckelord, försök täcka så många olika former som möjligt, t.ex. pluralis och upprepa ALDRIG nyckelordet fler än 7 gånger.

Om ni anger fraser, t.ex. "frimärken till salu", så får en träff på denna fras betydligt högre ranking än om ni hade angivit de tre orden separat, separerade med ett komma-tecken.

Kom ihåg att dessa båda taggar är till för att komplettera er webbsida med vad som saknas i själva brödtexten. Har ni inte fått med ett nyckelord, som ni tycker är synnerligen relevant, i själva brödtexten, skriv då in den i keywords taggen. Försök inte med att i taggen skriva in varje tänkbart alternativ som ni kan tänka dig kommer att användas vid sökningar. Det enda riktigt bra sättet att få täckning av så många nyckelord som möjligt är att se till att dessa finns i brödtexten och att dessa inte döljs av Javascript och ramar (frames). Kom därför ihåg:

bulletSe till att så många av era nyckelord som möjligt finns med i brödtexten på er sida. Använd synonymer.
bulletSkapa en Meta description tagg som på ett ändamålsenligt och säljande sätt beskriver er webbsida. Om möjligt, använd några av era nyckelord, undvik att upprepa samma nyckelord. Description taggen skall vara max ca 300 tecken lång.
bulletSkapa en Meta keywords tagg. Skriv in de nyckelord som är relevanta, men som saknas i brödtexten. Se till att pluralisformer täcks, "frimärken" täcker både "frimärke" och "frimärken". Använd även fraser på 2-4 ord. Upprepa ALDRIG ett nyckelord fler än 7 gånger. Denna tagg får i regel inte vara längre än 1000 tecken.
 

horizontal rule

Till föregående sida

Till nästa sida
Home Up Next
      
WebSajt NU - WebbSupport På Svenska
Copyright © 1999 - 2002 Websajt NU. All rights reserved.
Uppdaterad: den 20 juli 2002 
E-Post: info@websajt.nu