Registrera Er domän för endast 630 kr. Vidarebefodring av URL och e-post ingår! Home Handbok Annonsera
Ranking
Up
META taggar
Taktik
Ranking
Doorway
 

Domän Registrering

Finn Ert domän namn och registrera det hos Registrera SiTe Domän. Inga kredit kort behövs, betala med postgiro. All support på svenska.

 

horizontal rule

Handbok för att registrera Webbsidor.
Ranking

horizontal rule


Ranking

Det räcker inte med att webbsidan finns med i de olika söktjänsterna. Om just era sidor inte dyker upp som ett resultat vid en sökning, då är det hela naturligtvis helt meningslöst. Ert mål måste vara att just er webbsida visas bland de 30 första resultaten, d.v.s. i regel på de tre första sidorna. Nästan ingen bläddrar mer än tre sidor.

Med nyckelord och sökbegrepp avses de sökord och sök-fraser som någon använder vid sin sökning hos någon söktjänst. Tanken är då att när någon söker i söktjänsten på ett sökbegrepp som är relevant för er webbplats, då skall söktjänsten visa er webbsida som resultat på sökningen. Hamnar er webbsida bland de 10 första, d.v.s. på den första sidan, då har ni dragit den stora vinstlotten! Om ni hamnar 1'a eller 10'a spelar mindre roll eftersom den som sökt ser alla tio samtidigt och i regel väljer den websajt som har den intressantaste beskrivning. Då hänger det mer på vad ni skrivit i den Meta Description tagg. Läs mer om taggar här

Vi skall här nu ge er några tips på hur ni uppnår bra ranking hos de olika söktjänsterna.

 

Välj era nyckelord

Välj era nyckelord noga. Vilka ord, eller fraser, tror ni att folk kommer att använda för att hitta er webbplats. Försök att välja ord som är unika för er sajt och dess tjänster. Har ni en regional anknytning, välj då nyckelord där denna ingår. T.ex. om ni är fastighetsmäklare som handlar med fastigheter primärt i Gävle trakten, då kan era nyckelord vara:

fastighetsmäklare Gävle, fastighetsmäklare Gästrikland
mäklare Gävle, mäklare Gästrikland

Det är både bättre och lättare att få en bra ranking på ovanstående än om ni hade mer generiskt valt:

fastighetsmäklare, mäklare

På dessa kommer den som söker att få resultat på mäklare från hela landet, vilket sannolikt inte personen ifråga är intresserad av. Är personen intresserad av fastigheter i Gävle trakten, då söker han sannolikt på "mäklare Gävle" eller dylikt. För er som mäklare är det då mycket viktigare att ni har en bra ranking för den sistnämnda sökningen, eftersom ni endast verkar i Gävle trakten, varför ni så naturligtvis skall optimera er sida för just det sökbegreppet. Dessutom är det mycket lättare att få en bra ranking på just det regional sökbegreppet eftersom utbudet av mäklare är mindre och alla just i Gävle kanske inte är så framsynta som just ni i att marknadsföra sin webbplats!

Om ni optimerar er söksida för t.ex. det regionala sökbegreppet "mäklare Gävle", genomför då en sökning på detta begrepp hos de största sökmaskinerna. Hamnar ni högst upp? Om någon konkurrent till er hamnar högre upp, kontrollera vilka nyckelord han har valt i sin titel tagg, meta taggar och hur ofta de förekommer i själva textmassan. Modifiera era egna, med en extra knorr så att de blir ÄNNU bättre än er konkurrent.

Välj således ut era nyckelord med mycket stor omsorg, fråga gärna er omgivning vilka sökord och fraser ni skulle välja. Försök att hitta fraser på minst två ord. Det är mycket svårt att få en bra ranking på bara ett ord. Använd bara ett ord om detta är mycket unikt just för sin webbplats.

 

Placera er nyckelord strategiskt

Sökmaskinerna använder sig av mycket avancerade algoritmer för att avgöra hur relevant en sida är med avseende på de sökord som använts. De två viktigare parametrarna är hur ofta sökorden finns på webbsidan, och vart sökorden är placerade.

De sökta orden får inte förekomma för sällan, men inte heller för ofta på webbsidan. Mellan 2-7% av samtliga synliga ord bör bestå av de sökta sökorden.

Det viktigaste är att TITLE taggen innehåller de sökta orden. Repeterar dem dock inte.

I själva textmassan:
bulletPlacera nyckelorden så tidigt som möjligt i själva textkroppen. Helst först i första stycket.
bulletStrukturera dokumentet väl, men huvuden och en logisk hierarki. Sprid ut nyckelorden så att de förekommer jämnt genom hela texten, och inte bara i början. Se till att nyckelorden även förekommer i slutet, i sista stycket.
bulletAnvänd nyckelord i HEADer taggarna, <h1>, <h2> ....
bulletSkapa länkar med med nyckelord, <a href=htt://...>mitt nyckelord är bäst</a>.
bulletLägg in nyckelord i ALT taggarna för bilder.

Var noga med att inte försöka lura sökmaskinen genom att t.ex. upprepa samma nyckelord ett stort antal gånger.

 

Svagheter hos sökmaskiner

Det är inte alla sökmaskiner som klarar av att följa image maps och inte heller frame sidor. Undvik dessa. Sidor som är baserade på frames är mycket svåra att marknadsföra. Det kan ske med smart design och nyttjande av META taggar, men bäst är helt klart vanliga HTML baserade sidor.

Samma sak gäller naturligtvis dynamiskt skapade sidor (CGI, ASP osv.). Se alltid till att komplettera dessa med statiska sidor som kan marknadsföras.

 

Använd META Taggar

Använd META taggar. Dessa är inte guds underverk, men de kan hjälpa till att övervinna de problem som uppstår med t.ex. frame sidor, tabeller som placerar nyckelord långt ned på webbsidan, image maps och så vidare. Dessutom ger de er en möjlighet att själv bestämma hur er sajt skall presenteras av sökmaskinerna. Läs mer här.

 

Säg helt enkelt NEJ till spammning av sökmaskiner

Försök inte lura sökmaskinerna. Spela ett ärligt spel. Risken är annars överhängande att ni själv går förlorande ut ur striden. Om er sajt blir bannlyst finns bara en förlorare! Läs mer om Spam här och läs mer om hur registrera hos de olika sökmaskinerna här.

 

Registrera era sidor

De flesta sökmaskiner söker igenom hela er sajt utifrån huvudsidan som ni registrerar. I princip behöver ni därför inte registrera mer än en sida. Eftersom det kan ta en hel del tid för en sökmaskin att gå igenom hela sajten är det smart att dessutom registrera några nyckelsidor.

Huvudregeln är således: Registrera huvudsidan, toppsidan, samt 2-3 nyckelsidor. Läs emellertid mer här.

 

Verifiera och underhåll era registreringar

Era registrerade sidor ligger inte kvar för alltid i sökmaskinerna, och framförallt så behåller de inte sin ranking. Kolla varje eller varannan vecka vilken ranking er sida har. Sök med de nyckelord som ni har valt ut som de viktigaste. Har rankingen avsevärt försämrats, optimera om er webbsida och registrera den igen.

Ändrar ni er sida, eller delar av er sajt, registrera om den.

Det händer också att länkar försvinner från sökmaskinerna. Registrera därför regelbundet.

Som huvudregel, registrera er webbplats minst varannan månad, helst varje.

 

Content is King

Glöm aldrig, aldrig det. Innehållet i er webbplats är helt avgörande. Är er webbplats genomtänkt och seriös och innehåller mycket information som är fokuserad på något ämnesområde, då ger sig bra ranking i regel av sig självt. Sökmaskinerna har idag så pass bra algoritmer.

Fokusera alltid i första hand på innehållet i er sajt. Försök sedan i andra hand planera era nyckelord väl.

horizontal rule

Till föregående sida

Läs mer om DoorWay sidor, klicka här

  
Back Home Up Next
      
WebSajt NU - WebbSupport På Svenska
Copyright © 1999 - 2002 Websajt NU. All rights reserved.
Uppdaterad: den 20 juli 2002 
E-Post: info@websajt.nu